เกี่ยวกับบริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด

                   บริษัท ปอร์ตแลนด์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516 หรือมากกว่า 45 ปี โดย นายไพโรจน์ สถาวรวงศ์ วิศวเคมีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในระยะแรกเป็นร้านที่ผลิตสารเคมีตั้งต้นเพื่อเปลี่ยนแปรคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ แทนการร่อนปูนขาวกับทราย เพื่อให้ได้คอนกรีตตรงตามคุณสมบัติที่ใช้งานจริง โดยออกแบบโรงผลิตเคมีภัณฑ์แต่ละชนิดที่เป็นโรงขนาดจิ๋วเหมือนเครื่องจักรในอุตสาหกรรมครัวเรือน แล้วนำไปฝากไว้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มี By Products ป้อนเป็นวัตถุดิบที่นำไปใช้ผลิตเคมีภัณฑ์ได้ ยกตัวอย่างเช่น โรงแรกได้นำเครื่องไปตั้งที่โรงงานแป้งมันเพื่อเอาน้ำแป้งมา Re-circulate ในถังทรงกระบอกเป็น Immobilize Enzyme Tower Unit โดยใช้กาว Enzyme เกาะกับท่อนของท่อ PVC สามารถ Re-circulate ซ้ำๆ ให้น้ำแป้งให้ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักโมเลกุลจาก 180 เป็นโมเลกุลใหญ่ในระดับที่ต้องการ โดยปรับระดับ pH เป็น 10 ถึง 11 เท่ากับความเป็นด่างของปูนซีเมนต์ แล้วฉีดผ่านนมหนู High Pressure Pump เป็นละอองร้อนโปรยลงในถัง Spray Dryer เรียกว่าสาร Water Retaining Agent ที่สามารถอมน้ำให้เป็นวุ้น 200 เท่าของน้ำหนักตัวในโพรงน้ำของปูน แล้วมาทำเป็นวัตถุดิบต้นน้ำแทน Cellulose ที่มาจากฝ้ายซึ่งไม่มีปลูกในประเทศไทย ขายให้กับผู้ผลิตสินค้ากลางน้ำและปลายน้ำเพื่อผลิตวัสดุก่อสร้างผสมสำเร็จสำหรับก่ออิฐ ฉาบปูน ไล้ผิวบาง กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง กาวยาแนว ไม้เทียมซีเมนต์ไฟเบอร์ คอนกรีตเป่าพ่นยิง คอนกรีตอัดแน่นเอง คอนกรีตบ่มเอง คอนกรีตฐานราก ฯลฯ

                   ในยุคต้มยำกุ้งปี 2540 โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ของเราได้เพิ่มจำนวนโรงงาน  ประเภทและชนิดเคมีภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นเอง 40 สาร เช่น โรงสารเร่งการแข็งตัวจากผงฝุ่นในเหมือง Fluoride และเมื่อรวมกับเคมีภัณฑ์ในตลาดที่ไม่อาจผลิตคุ้มอีก 60 สาร รวมเป็น 100 สาร ซึ่งครบวงจรที่สามารถเปลี่ยนแปรคุณสมบัติของสารเคมีผสมเพิ่มในปูนทรายและคอนกรีตได้ครบถ้วนทุกๆคุณสมบัติ จึงได้เปลี่ยนโครงสร้างจากร้านมาจดทะเบียนเป็น “บริษัท จำกัด” เริ่มออกสารเคมีผสมเพิ่มรุ่นมาตรฐานเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งกับ Niche Market, และ Mass Market แต่ยังไม่ละทิ้งการทำที่ไปใช้ใน Tailor Made Market รวมทั้งได้ออก Nano Series มี 10 ชนิดบรรจุซองละ 20 กรัม/ปูนซีเมนต์ 1 ถุง ขนาดคล้ายซองกาแฟ 3in1 เป็นเคมีผสมเพิ่มที่สามารถเติมทีละคุณสมบัติหรือเพิ่มเติมคุณสมบัติแบบผสมผสานคุณสมบัติเข้าด้วยกันตามใจปราถนาของผู้ใช้ และเนื่องด้วยทั้งหมดเป็นผงเคมีบริสุทธิ์ 99% ที่ละลายน้ำได้ทันที ฉะนั้นวิธีใช้จึงเป็นการเทลงไปกระจายตัวในน้ำที่กำลังเทไปผสมปูนทรายและคอนกรีต ทำให้ผสมทั่วถึงกันเช่นเทลงในถังน้ำเติมเหนือรถคอนกรีตผสมเสร็จปั่น 1-2 นาทีแล้วเท หรือเทลงในน้ำที่ผสมปูนทรายหรือคอนกรีตแล้วผสมด้วยมือในกระบะผสมปูนเป็นต้น

                   ปัจจุบัน Nano Series ทั้ง 10 ชนิด สามารถส่งของประเภทประตูบ้านสู่ประตูบ้านใน 7 วัน ถึงทั่วโลกโดยทางอากาศด้วย Economic Box 1,000 ซอง ใช้ได้กับปูนซีเมนต์ ได้ถึง 1,000 ถุง หรือ 50 ตัน/ลัง โดย Air Courier Service เช่น DHL, FedEx, UPS เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศบนเขาสูง, หมู่เกาะ, หิมะ, ป่า, ทะเลทราย ฯ ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่ขาดแคลนกากอุตสาหกรรม เช่น Lignin จากโรงงานเยื่อกระดาษ Molasses จากโรงงานน้ำตาล ดังนั้นสารชนิดผงที่ละลายน้ำจึงได้เปรียบที่มีความคงเส้นคงวาเหนือกว่าสารละลายชนิดน้ำที่ผลิตจากกากอุตสาหกรรมที่วัตถุดิบแต่ละ Batch คลาดเคลื่อนแตกต่างกัน ทำให้ต้องทดสอบตัวอย่างก้อนปูนซ้ำๆ