เส้นใยเสริมคอนกรีต ปอร์ตแลนด์ ไฟเบอร์

 

 

เส้นใย Cellulose เสริมคอนกรีต แทนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปอร์ตแลนด์  ไฟเบอร์ 

 

 

\Portland  FIBER เป็นเส้นใย Cellulose จากพืชตระกูล HEMP ที่ทนแรงดึงมากกว่าเหล็ก (Ultimate Tensile Strength 920 M Pa) และยืดจนขาด (Elongation to Break) ที่ 0.5% โดยมี Optimum longest Stand 35 mm

ลักษณะการใช้งาน:

Thin Shell, Cellular Board, Cantilever Beam, High Bending Moments Load, Long Span Bridge Deck, Vibrating Machine, Foundation, Seismic Earthquake Concretes

ข้อดีการใช้งาน: 

ทนแรงดึง แรงบิดในทุกมิติจากการกระจายตัวแบบ Random ลดต้นทุนเหล็กและค่าแรงการผูกเหล็ก รวมทั้งในงานที่แคบหรือไม่สามารถเข้าไปใส่เหล็กเสริมได้

ลด Dead Load คอนกรีต เช่น High Rise Building สามารถสร้างได้สูงและมากชั้นยิ่งขึ้น

เพิ่มความยาว Cantilever Beam, และ Long Span Deck ของ Girder หรือ สะพาน

เสริมกับคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ร่วมเพื่อขยายขีดจำกัดของคอนกรีตเสริมเหล็ก

เปรียบเทียบเส้นใยอื่น:

มีอายุคงทนกว่า 4000 ปี ของเส้นใย Mummy Egypt โบราณ

แตกต่างจากใยแก้วที่จะทำปฏิกริยากับ CaO และ Al2O3  ในปูนและไม่รับแรงดึงใน 1 ถึง 8 ปี

แตกต่างจาก Polymer Fibers ที่คอนกรีตขาดก่อนโดยยังไม่เริ่มรับแรงฉุดรั้งเช่น Polyester Fiber Elongation to Break มากถึง 44%

แตกต่างจาก Carbon Fiber และ Boron Fiber ที่ราคาต่อหน่วยต่ำกว่าคือไม่ถึง 10%

ปริมาณการใช้:      ผสม 0.2% โดยน้ำหนัก 2% โดยปริมาตร ของวัสดุประสาน (Binder or Cement)

วิธีการใช้:             ใส่ทราย โปรย Fiber ใส่ปูนซีเมนต์ ใส่น้ำที่ผสมสารเคมีผสมเพิ่มแล้วลงไปผสม

ขนาดความยาว:     ความยาวเส้นใย 5 ถึง 15 มม ความยาวเฉลี่ย 10 มม สำหรับคอนกรีต Thin Shell

    ความยาวเส้นใย 15 ถึง 25 มม ความยาวเฉลี่ย 20 มม สำหรับคอนกรีตทั่วไป

                            ความยาวเส้นใย 25 ถึง 40 มม ความยาวเฉลี่ย 35 มม สำหรับคอนกรีตโครงสร้างรับกำลัง

ขนาดบรรจุ:           1 กระสอบ บรรจุ 2 กิโลกรัม