เคมีผสมปูน ปอร์ตแลนด์ โฟม

หัวเชื้อผลิตคอนกรีตมวลเบา

ปอร์ตแลนด์ โฟม  เป็นสารเคมีผงละลายน้ำ(ละลายก่อนใช้เพื่อประสิทธิสูงสุดในการสร้างฟองอากาศ) เพื่อใช้ผลิตคอนกรีตมวลเบาที่ประกอบด้วย

• สารเป่าหรือปั่นเพื่อสร้างฟองอากาศ • สารโพลิเมอร์เคลือบรักษาผิวฟองอากาศ • สารปั้มเป่าพ่นคอนกรีตมวลเบา
• สารเร่งการแข็งตัวเพื่อประหยัดแบบหล่อ • สารลดขนาดรูเข็มโพรงเพื่อกันน้ำดูดซึม • สารกันคอนกรีตหดและขยายตัว
• สารเพิ่มกำลังอัดกำลังบิดป้องกันแตกหัก • สารปรับฟองละเอียดเพื่อความเนียนของผิว • สารสร้างเส้นใยCOMPOSITEแกร่ง
• สารเพิ่มการจับเกาะแน่นกับปูนก่อปูนฉาบ • สารลดความตึงผิวตีฟองได้มากง่ายเบายิ่งขึ้น • สารวุ้นเร่งบ่มเองเพื่อส่งขายเร็วขึ้น

 

คุณสมบัติอิฐมวลเบาที่ใช้ปอร์ตแลนด์ โฟม

• กันร้อน กันเสียง กันไฟ ประหยัดพลังงาน • หล่อขึ้นรูปเนื้อเนียนผิวสวยลวดลายละเอียด • เงินลงทุนเบื้องต้นในการผลิตต่ำ
• น้ำหนักเบา ลด Dead Load ของสิ่งปลูกสร้าง • เป็น Open Cell ใช้ปูนฉาบทั่วไป เกาะติดได้ดี   • เหมาะที่สุดสำหรับทำอิฐมวลเบา
• แข็งแรงกว่ามาตรฐานทั่วไป • น้ำดูดซึมน้อยกว่ามาตรฐานทั่วไป  

 

ข้อดีในการใช้หัวเชื้อปอร์ตแลนด์โฟม

  • เพิ่ม High Early Strength และ Rapid Accelerate Set Hardening Cellular
  • ผลผลิตสูงขึ้นหรือใช้แบบน้อยลงจากการหล่อจนถึงแกะแบบเร็วขึ้น
  • สร้างโครงสร้างผลึกเส้นใย Polygon Needles ทำให้เป็นวัสดุ Compositeอันเป็นผลให้เพิ่มทั้ง Compressive Strength, Flexural Strength ,Tensile Strength และ Bending Moments ดังเช่นอิฐมวลเบาที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดจะมีค่าความคงทนกำลังอัด 5 ถึง 20 KSC เทียบกับ 26.25 KSC
  • สามารถบ่มคอนกรีตเองที่อุณหภูมิห้องลดพื้นที่บ่มงาน บ่มได้แม้ส่งขาย
  • สามารถแปรผันคุณภาพตามคุณลักษณะที่ใช้งาน(รายละเอียดดังตาราง)
  • ฟองสลายช้า ลดต้นทุนสารสร้างฟองต่อหน่วย เมื่อเทียบกับมาตรฐานทั่วไป
  • สามารถใช้ผสมกับปูนและทรายเพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบาหรือใช้ร่วมกับAggregateเบาชนิดอื่นๆทำคอนกรีตผลึกเบามากขึ้น ณ สัดส่วนผสมเดิม (Light weight cellular & light weight aggregates concretes)
  • สามารถใช้อุปกรณ์ผสมคอนกรีตทั่วไปต่อท่ออัดอากาศหรือใช้มอเตอร์ส่วนผสมปอร์ตแลนด์โฟม เพื่อสร้างฟองอากาศตามด้วยโรยปูนและทรายลงผสม (ดังรูป) คอนกรีตที่ผสมจะฟูและเบาขึ้นเมื่อผสมกับน้ำตีฟอง และเมื่อเทลงแบบจะคงรูปตามแบบที่หล่อ

 

           โรงงาน Pre-fabricate อิฐมวลเบา ความคงทนกาลังอัดสูง> 40 k s c ชนิด Thin  Shale Hollow Core Interlock Block Density 0.8 เป็นฉนวนกันไฟ กันน้ำ กันร้อน กันเสียง  โดยใช้สารสร้างโฟม \portland FOAM ที่ให้ความแข็งแรงสูงในเวลาอันสั้น ได้ผิวเรียบที่พ่นเคลือบกันน้ำฝนสาดด้วยน้ำผสม \Portland FILM บนด้านหน้าและด้านหลัง ทากาวเชื่อมด้านข้างติดกันด้วย ปูนซีเมนต์+น้ำ w/c 1.0 ผสมหัวเชื้อ\portland BOND ที่ยืดติดแน่น มีขนาดก้อน กว้าง 20 ซม สูง 15 ซม หนา 10 ซม. ความหนาของ Thin Shale 2 ซม มีลิ่มขัดด้านตัวเมียด้านล่างและตัวผู้ด้านบน(ดังรูป) ขนาด Hollow Core 16x15x6 ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานที่ทางบริษัทฯได้ออกแบบไว้โดย ไม่คิดค่าลิขสิทธิออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ของผู้ผลิตรายใดก็ได้

 

 

วิธีทำ :

1. เทน้ำตามจำนวนที่ใช้                     6. ตั้งเครื่องผสมตรงแนวดิ่ง

2. เท \portland FOAM ลงในน้ำ       7. จุ่มใบกวนลงปั่นในแนวดิ่ง        

3.เอาท่อปั้มลมจุ่มปั่นฟอง                   8. เทคอนกรีตมวลเบาลงในแบบ      

4.เดินเครื่องผสมคอนกรีต                   9. แกะแบบไปบ่มเมื่อแข็งดีแล้ว     

5.เทปูนซีเมนต์และทรายลงผสม

 

 

ปริมาณการใช้           1 ซอง (100 กรัม) ต่อปูนซีเมนต์ 1 ถุง (50 กิโลกรัม)        

ปริมาณการบรรจุ        1 ลัง  20  กิโลกรัม