เคมีผสมปูน ปอร์ตแลนด์ กลู

เคมีกาวโพลิเมอร์    POLYMERIC POWDER

ปอร์ตแลนด์ กลู     เป็นผงเคมีกาวโพลิเมอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษใช้สำหรับผสมปูนซีเมนต์ อย่าง เช่น ปูนตราเสือ เพื่อให้กลายเป็นกาวซีเมนต์สำหรับงาน กระเบื้องติดผนัง กระเบื้องปูพื้น หินขัด หินอ่อน หินแกรนิต เครื่องสุขภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ที่ผสมผงเคมีแล้วจะกลายเป็นกาวซีเมนต์ที่แข็งตัวเมื่อแห้งเป็นไปตามมาตรฐาน USAS A118.1

 

ข้อดีในการใช้งาน

  1. เป็นผงเคมีที่มีคุณสมบัติสำหรับติดแผ่นทุกชนิดเพราะมีความเหนียว ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของผิวกระเบื้องติดผนัง กระเบื้องปูพื้น หินขัด หินอ่อน หินแกรนิต เครื่องสุขภัณฑ์ ให้มีความแข็งแรงคงทนมากยิ่งขึ้น
  2. เหมาะสำหรับการฉาบติดของวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก แก้ว ไฟเบอร์ หินอ่อน กระเบื้อง เป็นต้น
  3. ช่วยในการป้องกันการกัดกร่อนของกรดและด่าง และมีความละเอียด เหนียว ฉาบลื่นเหมาะแก่การใช้งาน
  4. สามารถใช้ในการฉาบเป็นแผ่นผนังได้แล้วยังมีความสามารถในการป้องกันความชื้นจากภายนอก สามารถป้องกันการลื่นหลุดของแผ่นกระเบื้องจากผิวหนัง โดยมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับงานกระเบื้อง และเครื่องสุขภัณฑ์ อย่างสมบูรณ์

 

ผลิตตามมาตรฐาน    :  ANSI A  118.15

การใช้งาน                 :  สามารถใช้ได้กับปูนซีเมนต์ทุกชนิด

ปริมาณการใช้            :  1 ซอง 100 กรัม ต่อปูนซีเมนต์ 1 ถุง 50 กิโลกรัม หินฝุ่น 50 กิโลกรัม

วิธีใช้                        :   เทปอร์ตแลนด์กลู ลงในน้ำที่จะใช้ผสม แล้วจึงผสมกับปูนซีเมนต์และส่วนผสม ใช้งานได้ทันที

ขนาดบรรจุ                :  1 ซองบรรจุ 100 กรัม 1 ลัง บรรจุ 200  ซอง

 

Compressive Strength, min % of reference:

7  day                           80

28 day                          80

Time of setting, allowable deviation from

Reference, h:min:

Initial : at least    ………

Not more than    1:00  earlier nor  1 : 30

Final : at least      ……..

Not more than     1:00  earlier nor 1 : 30

Flexural bound strength, min % foreference    110