PORTLAND LIGHT

Light-Weight Cellular Fiber Concretes

         แผ่นฉนวนเบา 0.5x3 m ทำกำแพงหนา 10 cm ผนังกั้นห้องหนา 3.5 cm กันน้ำ กันร้อน กันเสียง กันไฟ

ตึก World Trade เพิ่มชั้น ลดฐานราก ขยาย Span ยาว 90 ft. (ปูแผ่น Stainless รูป W เทล้นเป็นพื้น)

 

หัวเชื้อคอนกรีตมวลเบา เทลงในน้ำผสมปูน Gas Generators พองตัวเทเป็นรังผึ้ง Concrete

        ปอร์ตแลนด์ไลท์ เป็นหัวเชื้อฉนวน Cellular Fiber Concretes ที่เทกระจายในน้ำที่กำลังเทผสมคอนกรีต โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใช้เพียงอุปกรณ์ผสมคอนกรีตธรรมดา เช่น กระบะ โม่ รถผสมคอนกรีต ได้ผลึกรังผึ้งแบบปิด Closed Cell Space Frame Micro-structure ซี่ง Space Frame Engineering Trust รับกำลังอัดทัดเทียมวัสดุตัน ได้ Compressive Strength > 200 ksc ซึ่งมากกว่าอิฐมวลเบาที่ตีฟองเป็นฟองน้ำ < 20 ksc ถึง 10 เท่า จึงเป็นฉนวนเบา กันน้ำ กันร้อน กันเสียง กันไฟ

 

        สิ่งที่ทำให้ \PORTLAND  LIGHT แตกต่างจากหัวเชื้อคอนกรีตมวลเบาอื่น คือ \portland LIGHT มีคุณสมบัติเทคโนโลยีที่มี Gas Generators ที่ขนาดฟองต่างกัน 3 ชนิด จึงสามารถใช้ประโยชน์จากการทำ Gradation เหมือนคอนกรีตที่ผสม Powder เช่น ฝุ่น, Fine Aggregate เช่น ทราย และ Corse Aggregate เช่น หิน แต่ \portland LIGHT ใช้ Fume, Fine Foam, Corse Foam แทน จึงประหยัดวัสดุ ใช้ฟองแก๊สแทน Aggregates โดยได้ผิวเนื้อที่เรียบเนียนยิ่งกว่าทำ Skim Coat สามารถเลื่อยได้ ตอกตะปูได้ ขันสกรูได้ โดยมีอัตราการผลิตและถอดแบบได้ 3 รอบ/วัน เช้า บ่าย และเทเย็นแกะเช้า

 

        \PORTLAND  FIBER เป็นเส้นใย Cellulose ที่ Reinforced อยู่ใน Light-Weight Cellular Fiber Concretes เพื่อทนแรงดึงมากกว่าเหล็ก (920 MPa) เทียบกับเหล็ก (500-600 MPa) ในลักษณะ Random Distribution เพิ่ม Bending Strength ในทุกมิติ ทำให้ไม่หักเมื่อเผชิญกับ Bending Moments ดังนั้น จึงสามารถทำแผ่นฉนวนที่ยาวกว่าปกติได้ จึงทำให้ได้กำแพง 50 cm x 3 m หนา 10 cm หรือผนัง 50 cm x 3 m หนา 3.5 cm ที่มีตะข่ายเหล็กฉีกหรือเหล็กก้างปลาอยู่ตรงกลาง ได้ความสูงเท่ากับตึก 1 ชั้น ดังนั้น จึงลดคนงานในการก่อ การฉาบ และการไล้บาง หรือเป็นแผ่น Board ที่ไปใช้งานต่างๆ เช่น หล่อเป็นประตู หน้าต่าง วงกบ บานกั้นฯลฯ

 

ส่วนผสม Mix Design: 

Portland cement Type I                                                    50 กก./ถุง

\PORTLAND LIGHT                                                           200 กรัม

\PORTLAND FIBER                                                           100 กรัม

น้ำ                                                                                  20 ลิตร

 

ความหนาแน่น:   SET DENSITY  1.75 ลดน้ำหนักคอนกรีต 500 กก./m3

                        DRY DENSITY (28 Days)  1.50 ลดน้ำหนักคอนกรีต 750 กก./m3 

 

วิธีผสม:    นำเส้นใย \PORTLAND FIBER แช่น้ำให้เส้นใยนิ่มตัว ก่อนนำมาโปรยขณะเปียก ลงในโม่ที่คลุกปูนผสม

               น้ำ + \PORTLAND LIGHT คลุกต่อประมาณ 1 นาที แล้วเทลงในแบบ

 

การเชื่อม ยา ติดแผ่น:            ใช้หัวเชื้อ Non-shrink Grout \PORTLAND JOINT GROUT 1 ซอง 100 g.

/PORTLAND cement 1 ถุง 50 กก.

รางประกบพื้นและเพดาน:     ใช้ Silicone Gun Grade ที่ยืดหยุ่นอัดยาช่องว่างร่อง

ปริมาณการใช้ :                   1 ซอง 200 กรัม ต่อ Portland Cement Type I 1 ถุง 50 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ :                        1 ลัง 100 ซอง  บรรจุ 200 กรัม/ซอง รวม 20 กิโลกรัม