\PORTLAND Membrane

Thin Layer Skim Coating Polymers

 

นำซีเมนต์โพลิเมอร์เคลือบผิวบางมาใช้ในงานซ่อมน้ำท่วม

 

                ปอร์ตแลนด์ แมมเบรน เป็นผงโพลิเมอร์ใช้ผสมปูนซีเมนต์กับน้ำ เพื่อเคลือบฟิลม์บาง (Skim Coating) ผิวแกร่ง คงทน กันน้ำ กันซึม

กันกัดกร่อน กันเชื้อรา กันขูดขีด กันคราบ เคลือบทับรอยคราบ รอยแตกร้าว รอยแตกรายงา ผิวขรุขระหรือหน้าข้าวตัง ใช้จับเซี้ยม (ปรับระดับแนวดิ่ง

และฉาก) ไล้ผิวเนียน รองสีพื้น ได้ทั้งงานแก้ไข ซ่อมแซม หรือ สร้างผิวคุณภาพ เหมาะอย่างยิ่งที่ใช้ ทับบนผิวปูนและคอนกรีต แม้ในยามวิกฤตการณ์

ที่ถูกน้ำท่วมก็สามารถซ่อมได้แบบครอบจักรวาล ทั้งพื้น ผนัง รั้ว คาน เสา กำแพง และหลังคาสามารถเคลือบทับผิวเดิม ไม่ว่าพื้นเดิมจะทาสีไว้หรือไม่

ก็ตาม ไม่ให้มีรอยคราบน้ำ รอยเชื้อรา และหากมีน้ำท่วมขังซ้ำอีกในภายหลังก็สามารถเช็ดล้าง หรือ ฉีดล้างทำความสะอาดให้สวยงามดุจของใหม่อยู่

เสมอได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียเงินซ่อมอีก

 

             วิธีผสม เทปูนซีเมนต์สำหรับก่อหรือหล่อ 1 ถุง 50 กก. ลงในกระบะ เทปอร์ตแลนด์แมมเบรน 1 ซอง (100กรัม) ลงไปในน้ำจำนวน 25 ลิตร

(W/C Ratio 0.5) จะได้น้ำวุ้นที่เหนียว นิ่ม ลื่น

 

            วิธีเคลือบผิว ใช้เกียงโบกปูนโบกผิวในที่ที่ต้องการ แล้วปาดเรียบด้วยที่ปาดยางแบบที่ใช้เช็ดบานกระจกปาดหน้าเรียบ ถ้าปาดกว้างให้ใช้หน้า

ยางกว้างขึ้นพร้อมด้ามยาว

 

            ทำสี สามารถทาสีโดยสารโพลิเมอร์จะช่วยยืดติดเนื้อสีแน่นยิ่งขึ้นหรือถ้าต้องการเป็นผิวสีตลอดทั้งความหนาของเนื้อซีเมนต์สามารถใช้

ปูนซีเมนต์ขาวผสมสีอ๊อกไชด์(Figments) ผสมแห้งในโม่ผสมคอนกรีตก่อนประมาณ 30 นาที เพื่อป้องกันมิให้สีกระดำกระด่าง ก่อนนำไปใช้ผสม

 

            การบรรจุ 1 ลัง 20 กก. มี 200 ซอง(100กรัมต่อซอง) ใช้กับปูนซีเมนต์ 200 ถุง หรือ 10 ตัน