\PORTLAND  TERRAZ  POLYMER TERRAZZO ADMIXTURE 

โพลิเมอร์ทำพื้นหินขัดหรือหินอ่อนเทียมไร้รอยต่อ

 

             ปอร์ตแลนด์ เทอเรส  เป็นหัวเชื้อเคมีชนิดผงผสมสารพลาสติกโพลิเมอร์เพื่อใช้ทำให้เป็นโพลิเมอร์คอนกรีตในพื้น เพื่อใช้ผสมกับปูนซีเมนต์แล้วทำให้ได้ปูนที่มีคุณสมบัติการเกาะยึด ความยืดหยุ่น ความต้านทานแรงอัด และความต้านทานแรงดัดได้สูง และยังมีสารที่ให้คอนกรีตมีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การใช้สำหรับการขัดหินขัด พื้นไร้รอยตะเข็บและทำพื้นเคลือบผิวแกร่งร่วมกับมวลรวมที่มีความแข็งมากกว่าทรายเพื่อความคงทนในการขูดขีดโดยเฉพาะ ได้แก่การทำให้เนื้อเนียนละเอียดขึ้น สามารถยืดหยุ่นได้สูงโดยไม่ต้องมีการตัดร่อง ใส่วัสดุเชื่อมรอยต่อ ทำให้ไร้รอยตะเข็บ ไม่ว่าจะมีพื้นที่กว้างใหญ่เพียงใด โดยไม่เกิดรอยแตกร้าวขึ้น เพิ่มความแข็งแรงของการเกาะยืด เพราะมีความยืดหยุ่นสูงจากสารโพลิเมอร์ทำให้ป้องกันมิให้มีรอยแตกร้าวเนื่องจากการยืดหดตัวของคอนกรีตความคงทนต่อสภาพอากาศเช่นจากการถูกแดดเผา จึงไม่ต้องมีแนวกั้นเพื่อใช้เป็น แนวขยายตัว มีคุณสมบัติกันซึมจากการที่เป็นโพลิเมอร์คอนกรีต แม้ในการทำสระน้ำก็ตาม สามารถป้องกันเชื้อราและรอยคราบ สามารถผสมส่วนผสมได้มากทั้ง หินฝุ่น หินเกล็ด สำหรับทำหินขัดหรือทำพื้นเคลือบผิวแกร่งโดยมวลรวมเป็น Corundum (ความแข็งระดับ 9 เมื่อเทียบเพชรเท่ากับ 10) หินประเภท Basalt หรือ Granite (ความแข็งระดับ 7.5) นอกจากนี้ยังมีการอมน้ำในปูนสูงจึงไม่ต้องบ่มปูนได้แรงเกาะยึดสูง ใช้ได้ทั้ง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาทั่วไปหรือปูนซีเมนต์ขาว เหมาะสำหรับทำพื้นหินขัดหรือพื้นหินล้างที่ไม่จำเป็นต้องมีรอยต่อ หรือโต๊ะม้าหินขัด อ่างบัว รวมทั้งการทำให้เหมือนพื้นหินอ่อนที่ไม่ใส่หินเกล็ด และขัดมัน เป็นต้น

 

ข้อดีในการใช้งาน

  1. ประหยัด สะดวก และสวยงาม ที่อาจไม่ต้องมีแนววัสดุกั้นเผื่อการขยายตัว โดยมีสารโพลิเมอร์และสารให้ฟองอากาศในจำนวนที่เหมาะสมต่อการยืดตัวหดตัวของปูน ทำให้ได้พื้นต่อเนื่อง (Seamless Floor) ที่ไม่แตกเป็นวงๆหรือไม่แตกร้าวลายงาอันเนื่องมาจากการยืดหดตัวคอนกรีตและของสภาวะอากาศ รวมทั้งการป้องกันน้ำซึมผ่าน (Permeability Resistance) อันเนื่องจากการปิดกั้นของสารโพลิเมอร์
  2. มีการแกาะยืดระหว่างกันที่ดีขึ้นมากเพราะมีสารพลาสติกโพลิเมอร์ยืดเกาะกันทั้งขณะเปียก (Green Bonding Strength) และขณะแข็งตัวแล้ว (Dry Bonding Strength) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในกรณีการเคลือบผิวเกร่งที่วัสดุประสานและมวลรวมจะยืดติดกันแน่นโดยใม่ร่อนหลุด และเพิ่มการเกาะยึดกับพื้นคอนกรีตเดิมที่ดีขึ้นมาก
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการขัด(Grinding Aids)ของหินขัดอันเนื่องมาจากการใส่สารกระจายตัว (Dispersion agents) ทำให้เนื้อเนียนละเอียดขึ้น มีการไหลมากขึ้นและยังช่วยให้หินขัดรับแรงกดได้มากขึ้นด้วย
  4. สามารถประหยัดโดยการใส่หินเกล็ดและหินฝุ่นได้มากขึ้นโดยอาจนำหินที่จะต้องใส่ในช่วงกดอัดหิน (Seeding) ใส่ลงไปพร้อมกับช่วงผสมในตอนแรกได้เพราะมีสาร Self Compacting Admixture ที่ช่วยในการอัดแน่นคอนกรีต
  5. ไม่ต้องบ่มคอนกรีตเพราะมีสารสร้างวุ้นในรูโพรงของคอนกรีต (Water Retaining Agent) ทำให้น้ำอมอยู่ในปูน.สามารถให้น้ำที่ปูนต้องการในการทำปฏิกิริยา (Hydrate) จนเพียงพอที่จะให้ได้ผลึกที่สมบูรณ์ อันจะส่งผลสืบเนื่องที่ปูนกับน้ำจะไม่แยกชั้น (Breeding) หรือปูนกับหินไม่แยกชั้น
  6. เพิ่มความคงทนต่อการกัดกร่อนเมื่อใช้งานอันเนื่องมาจากสารโพลิเมอร์   

 

ปริมาณการใช้             :  1 ซอง 100 กรัม ต่อ ปูนซีเมนต์ 1 ถุง 50 กิโลกรัม

วิธีใช้                         :  เทปอร์ตแลนด์เทอเรส 1 ซอง  ลงในน้ำที่จะใช้ผสมจากนั้นผสมกับปูนซีเมนต์และส่วนผสมอื่น ใช้งานได้ทันที

ขนาดบรรจุ                 : 1 ลัง บรรจุ 200 ซอง