เคมีผสมปูน ปอร์ตแลนด์ อัลตร้า URH

 

ULTRA Admixtures + Additives for Rapid Harden Cement ASTM C 1600

 

แม้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ ASTM C 150 จะถูกแทนที่ด้วย ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็วยวดยิ่ง ASTM  C 1600ในหลายประเทศ แต่จากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน ความชื้นสัมพัทธ์สูงทำให้ปูนซีเมนต์ชนิดนี้แข็งตัวก่อนสามารถลำเลียงไปใช้ได้ แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่ Cement Additives จากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้กลายเป็นซีเมนต์แข็งตัวเร็วยวดยิ่งก่อนผสมคอนกรีตเทหล่อ และใส่สารเคมีผสมเพิ่มประเภท Chemical Grade และ Nano Catalyst Grade ทำคอนกรีตแกร่งสุดขั้ว ให้เสร็จไว ลดต้นทุน ลดแรงงาน เพิ่มคุณภาพ

คอนกรีตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ASTM C 150 หล่อ CASTING, PRECAST, PRE-STRESS, POST TENSION, GIRDER, FOUNDATION, และ STRUCTURE. โดยใช้ \portland  ULTRA ซึ่งรวมเอา Rapid Harden Cement Additives เข้ากับ Ultra-High Strengths Admixtures และ Durability Performance Admixtures กลายเป็นสุดยอดของปูนซีเมนต์แกร่ง คงทน รับกำลังสูงสุด และแข็งตัวพร้อมใช้งานเร็วที่สุด โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 จะได้ ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็วยวดยิ่งชนิด VRH ในเวลา 1 ½ ชั่วโมง ค่า Compressive Strength ไม่น้อยกว่า 12 M Pa, 1770 psi. ~122 k s c และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 3 จะได้ ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็วยวดยิ่งชนิด URH ค่า Compressive Strength ไม่น้อยกว่า 21 M Pa, 3,000 psi ~207 k s c

 

เมื่อผสมเป็น Ultra- Concretes ในระดับ 1,500  k s c ดังเช่นส่วนผสม Mix Design ดังนี้

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                                                                      440 kg/m3

เถ้าลอยแม่เมาะ                                                                              110 kg/m3

ทรายแม่น้ำ                                                                                    550 kg/m3

ทรายกรวด (6-18 mm), Granite ตั้งแต่ 3/8 นิ้วขึ้นไป                    1100 kg/m3 (ใช้หินปูนถ้า Com. Strength < 7000 psi)

จะได้Ultra-High Strengths, Ultra High Bending & Durability High Performance Concretes ในระดับ 1,500 k s c ที่เพิ่ม Compressive Strength, Flexural Strength, Bending Moment, Flow Slump และ Water Retain Self-Curing โดยไม่ต้องบ่มน้ำอีก

 

SPECIAL APPLICATION: การที่มีสารช่วยเป่าพ่นอุดยาจึงกลายเป็น NON SHRINK RAPID HARDEN SHOT CRETE ไปในตัว เช่นเป่าพ่นอุดยาอุโมงค์ สามารถผสมร่วมกับ \portland  REPAIR GLUE ที่มี Bonding Strength สูงสุด เพื่อซ่อมบำรุงเร่งด่วนเช่น ซ่อมถนนที่ขรุขระ สะพานชำรุด หรือซ่อม Run Way สนามบินโดยปาดเรียบก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ทันที หรือผสมร่วมกับ \portland  POLYMER เพื่อใช้เป็น OCEAN CONCRETE ที่กันน้ำ กันกัดกร่อนทั้งจากน้ำทะเลที่มี C.l, SO4, Na, Mg และ จากคลื่น Tidal ที่เกิดปฏิกิริยา ของ Carbonation จาก CO2, ป้องกัน Steel Corrosion ถ้าใส่ร่วมกันทั้ง \portland ULTRA \portland  REPAIR GLUE และ \portland  POLYMER จะเป็น Anti-Tidal Wash-Off Concrete สำหรับงานกันคลื่นชะล้างในการเทฐานรากใต้ทะเล

 

วิธีใช้:   ดังรูป  ผลิตตามมาตรฐาน

 

ปริมาณการใช้   1 ห่อ 500 กรัมต่อวัสดุประสาน 1 ถุง (ปูนและเถ้าลอย) 50 กก.3

ขนาดบรรจุ:      1  ห่อ 500 กรัม 40 ห่อ ต่อ ลัง