เคมีก่อสร้าง ปอร์ตแลนด์ สติ๊ก 

น้ำยาประสานคอนกรีตเก่า - ใหม่

 

 

          PORTLAND  STICK เป็นน้ำยาเชื่อมประสานผิวคอนกรีตโดยใช้สำหรับการเชื่อมประสานผิวพื้นคอนกรีตแม้ผิวคอนกรีตเก่าจะมีลักษณะผิวลื่น การเทพื้นปูคอนกรีตใหม่ ให้ยึดเกาะประสานเข้ากันนั้นเนืองจากน้ำยาประสานในขณะยังเปียกจะมีความหนือต่ำกว่า 200 CPS ซึมลึกเข้าเนื้อคอนกรีตเก่าได้ลึก 0.12 ถึง 0.4 เซ็นติเมตร เวลาแห้งจะเป็นกลายผลึกปูนซีเมนต์ที่แข็งแกร่งชนิดใสโปร่งแสง ฉะนั้นเททับคอนกรีตใหม่ก่อนน้ำยาประสานจะแห้งสามารถประสานคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่โดยไม่ต้องใช้วิธีการสกัดผิวหน้าเนื้อคอนกรีตเดิมให้ขรุขระเหมือนวิธีดั่งเดิมที่ใช้  แต่สามารถซ่อมแซมพื้นหรือเทคอนกรีตใหม่ทับหน้าพื้นเก่า ได้โดยวิธีที่ง่ายขึ้น ด้วยการทา ปอร์ตแลนด์ สติก บางๆ ลงบนผิวของคอนกรีตเก่าก่อน จากนั้นก็สามารถทำงานเทคอนกรีตใหม่ททับผิวหน้าเดิมทันที ในขณะที่น้ำยาปอร์ตแลนด์  สติก ยังไม่แห้ง ซึ่งเปรียบได้กับเทคโนโลยีการเชื่อมประสานคอนกรีตแบบใหม่  ง่ายต่อการใช้งาน และยังประหยัดเวลาในการทำงาน ลงได้  โดยป้องการกันหลุดร่อนของผิวใหม่ได้ดีเยี่ยม ดังนั้น ปอร์ตแลนด์  สติก จึงเหมาะที่จะใช้ควบคู่ไปกับงานพื้นที่มีการซ่อมแซมพื้น  การเทคอนกรีตทับหน้าใหม่ การเทพื้นคอนกรีตปรับระดับเอง รวมทั้งการเทพื้นคอนกรีตแบบฉาบบางและขัดมันที่ต้องการต้านทานการขัดสีสูง หรืองานก่อสร้างที่ต้องการเชื่อมประสานพื้นเดิมกับวัสดุปูพื้นชนิด อื่นๆได้ โดยมีราคาต้นทุนการทำงานที่ถูกลง ทั้งค่าแรงงาน และเวลาการทำงานที่ลดลง ด้วยคุณสมบัติพิเศษในการเกาะยึดผิวคอนกรีตเก่าและผิวคอนกรีตใหม่เข้าไว้ด้วยกัน อย่างมีประสิทธิภาพ มากที่สุด ในการทำงานพื้น

ข้อดีในการใช้
  1. ประหยัดแรงงานในการสกัด รื้อพื้นคอนกรีตเดิมออก ด้วยวิธีการเดิมๆ
  2. สามารถใช้ ปอร์ตแลนด์ สติก ด้วยวิธีง่ายสะดวก รวดเร็ว โดยทาลงไปบนผิวคอนกรีตเดิมลงไปบางๆ ขณะที่ ปอร์ตแลนด์  สติก ยังเปียก ก็สามารถเทหรือฉาบคอนกรีตใหม่ ทับหน้าได้ทันที
  3. เมื่อทิ้งไว้ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท่านจะได้เนื้องานใหม่ที่ แนบแน่น และผิวที่เรียบสม่ำเสมอ ไม่หลุดร่อนออก
  4. คอนกรีตที่ติดกันจะเกาะยึดแน่นขึ้น ทำให้พื้นไม่แตกร้าว ที่รอยตะเข็บต่อ และสามารถรับแรงกดได้ดีไม่ต่ำกว่าคอนกรีตตันทั้งชิ้น จึงเป็นน้ำยาประสานคอนกรีตที่ มีเทคโนโลยี ง่ายต่อการทำงานก่อสร้างและลดต้นทุนลงได้ ทั้งแรงงาน เวลาการซ่อมแซม  เพื่อทำงานปูวัสดุพื้นหรือก่อสร้างงานอื่นๆต่อไป
 
ผลิตตามมาตรฐาน :  ASTM  C   1059
วิธีการใช้งาน:           เทในคลากที่มีผ้าถูพื้นถูไปบางๆบนผิวพื้นคอนกรีตเดิม และในขณะที่ยังเปียกอยู่ให้เทหรือฉาบผิวหน้าคอนกรีตใหม่ทับบนในทันทีแล้วทิ้งไว้ จนคอนกรีตแห้ง
พื้นที่ที่ถูได้:              100 ตารางเมตร ถึง 150 ตารางเมตร ต่อ ขวด 5 ลิตร
เวลา:                         น้ำยาประสานกลายเป็นผลึกคอนกรีตใสโปร่งแสงใช้เวลา 24 ชั่วโมง  
วิธีการเก็บรักษา:        ปิดฝาให้สนิท หลังการใช้งาน สามารถเก็บได้นาน กว่า 4 ปี
ปริมาณการบรรจุ     1 ลัง บรรจุ  4 ขวด 5 ลิตร ( 20 ลิตร )
น้ำหนักสุทธิ:                  20 กิโลกรัม ต่อ ลัง