เคมีผสมปูน ปอร์ตแลนด์ รีเทน

PORTLAND RETAIN HIGH PERFORMANCE CONCRETE POLYMERS

 

ปอร์ตแลนด์ รีเทน โพลิเมอร์สร้างวุ้นสาหรับคอนกรีตประสิทธิภาพสูง

  • ใช้ผสมทำ Self - Compacting Concrete (Overdoses)
  • ใช้ผสมทำ Self - Leveling Mortar
  • ใช้ผสมทำ Water Retain Self Curing Concrete
  • ใช้ผสมทำ Pumping & Shooting Concrete
  • ใช้ผสมทำ High Performance Concrete ใช้ร่วมกับ \PORTLAND HI-FLEX
  • ใช้ผสมทำ Anti - Wash Off Concrete ใช้ร่วมกับ \PORTLAND HI-FLEX และ \PORTLAND MARINE

สารโพลิเมอร์สร้างโพรงน้ำ ในคอนกรีตหรือมอตาร์ให้เป็นโพรงวุ้นเป็นสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลในระดับ 100,000 ถึง 250,000 ไม่มีประจุไฟฟ้าเคมี
จึงไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆ กับปูนหรือเคมีผสมเพิ่มในปูน แต่ดูดน้ำกลายเป็นวุ้นได้กว่ำ 500 เท่าของน้ำหนักใช้ร่วมกับสารลดน้ำ เป็นสารเคมีที่เสริมซึ่ง
กันและกัน ให้เป็นคอนกรีตประสิทธิภาพสูง และยังเพิ่มคุณสมบัติเป็น Pumping aid ได้โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 

การเปลี่ยนคุณสมบัติคอนกรีตให้เป็นคอนกรีตประสิทธิภาพสูงด้วยสารโพลิเมอร์สร้างวุ้น

สารโพลิเมอร์เปลี่ยนโพรงน้ำ เป็นโพรงวุ้นในปูน คอนกรีตขณะก่อตัวไม่เกิด Plastic Shrinkage Crack
ป้องกันปูนขาดน้ำ ให้น้ำ เมื่อขาด ดูดน้ำ เมื่อเกิน คอนกรีตขณะแข็งตัวไม่เกิด Drying Shrinkage Crack
เป็นWater Retain Self Curing Concrete เหนียว เพิ่ม Bond-ability ทั้งขณะเปียกและแข็งตัว
สร้างผลึกMicro Structureในปูนสูงสุดเท่าที่ปูนพึงมีได้ ลื่น ลดความตึงผิว เพิ่ม Flow-ability และ Work-ability
ส่งผลให้ Compressive Strength สูงสุดเท่าที่ปูนพึงมีได้ ได้ผิวที่เรียบเนียนละเอียดขึ้นกว่าเดิม
บ่มคอนกรีตได้เองจึงประหยัดสารบ่มคอนกรีต ลดการปริแตก เมื่อคอนกรีตขยายตัว
เมื่อเป็นวุ้น น้ำ กับปูนจึงไม่แยกตัวหรือ Anti-Breeding มีผลให้เฉื่อยต่อปฏิกิริยาเคมีในปูนยกเว้นน้ำ
มีแรงพยุงจึงไม่แยกชั้นหรือ Segregation  สามารถผสมสารเคมีผสมเพิ่มอื่นร่วมกันในปูนได้
มีผลไม่อุดตันในท่อในกำรเป่าหรือพ่นคอนกรีต  เมื่อผสมกับ Super plasticizerไหลสูงขึ้นโดยไม่ Breeding
เป่าได้ไกลและสูงกว่าและเป่างานที่เป่ายากได้ มีความยืดหยุ่นตัวสูง เพิ่มค่า Elasticity

 

 

1.ค่าการรับกำลังอัดของคอนกรีตสูงสุดและดีที่สุดที่อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.42 สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ASTM C150   2.ค่ากำลังการรับแรงอัดของคอนกรีตต่ำลงเนื่องจากน้ำระเหยไม่เพียงพอต่อการทำปฏิกิริยาไฮเดชั่นเป็นสาเหตุของการแตกร้าวของคอนกรีตและค่ากำลังที่ลดลง  

3.เพิ่ม Degree of Freedom ของ W/C Ratio ซึ่งยังคงให้ค่ากำลังอัดคอนกรีตอยู่ที่จุดสูงสุด


ผลิตตามมาตรฐาน : ASTM C 1438 (Standard Specification for Latex and Powder Polymer Modifiers for Hydraulic                                     Cement Concrete and  Mortar)
ปริมาณการใช้   :    1 ซอง 100 กรัม/คอนกรีต 1 m3
วิธีการใช้งาน     :    เทผสม \PORTLAND RETAIN กับน้ำที่จะใช้ผสม แล้วผสมกับปูนซีเมนต์แล้วเทลงไปผสมส่วนผสมอื่น และสามารถใช้
                           รวมกับ Super plasticizer หรือสารเคมีผสมเพิ่มอื่นได้
ปริมาณการบรรจุ :   1 ลัง บรรจุ 200 ซอง น้ำหนัก 20 กิโลกรัม 1 ซอง สำหรับการใช้ คอนกรีต 1 m3

 

*** หากลูกค้าต้องการขนาดบรรจุอื่นสามารถเปลี่ยนขนาดซองซิป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ***