คู่มือ Concrete Mix-Designed ด้วย Nano Catalysts

Optimum Mix Design

 

การกำหนดสัดส่วนขนาดมวลโดย Gradation

Dent Concrete เกิดจากวัสดุหยาบถูกล้อมแน่นที่สุด เช่น เดียวกับรูปทรงกลมถูกหุ้มด้วย Cube เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ในรูป Cube วัสดุหยาบเท่ากับ 47.2% วัสดุละเอียดเท่ากับ 52.7% โดยปริมาตร  ซึ่งอาจใช้ค่าคราวๆโดยประมาณเป็น 1: 1 โดยปริมาตร สูตรโดยประมาณจะเท่ากับ 1 : 1 : 2 : 4  โดยปริมาตร เมื่อทราบ Specific Gravity จะคำนวนจากสัดส่วนโดยปริมาตรมาสัดส่วนโดยเป็นน้ำหนักได้

 

 

การเลือกประเภทความแกร่ง Aggregates

เลือกคุณภาพของ Aggregates (ดังรูป) เช่น หินปูน Calcium Carbonate แม้จะมีราคาต้นทุนที่ถูกที่สุด    หาง่ายที่สุด แต่มีลักษณะแผ่นแหลมคมแตกหักง่าย ไม่ได้เป็นทรงกลมหรือ Cube ดังนั้น Concrete จะรับ Compressive Strength ต่ำกว่าของ Diabase Aluminum Silicate เช่น Granite และทรายและทรายกรวดSilica Sand ซึ่ง หินปูน ASTM กำหนดให้รับ Maximum Compressive Strength ไม่เกิน 7,500 psi หรือประมาณ 520 k s c เท่านั้น ถ้าต้องการ High Strength Concrete ที่สูงกว่านั้นที่ใช้ Diabaseg เช่น Granite หรือทราย สามารถได้สูงเกินกว่า 520 k s c ขึ้นไปจนถึง Upper Limit ที่ 2,000 k s c

 

 

สัดส่วนน้ำใน Concretes

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องการน้ำสำหรับทำปฏิกิริยา Water Cement Ratio  ประมาณ 0.25  ประมาณ 0.21  และ  ประมาณ 0.48 โดยน้ำหนัก และโพรงใน Aggregates มีประมาณ 10 %  โดยปริมาตร ที่ต้องการน้ำเข้าแทรกในโพรงส่วนเกินจากนั้นเพิ่มน้ำเพื่อเพิ่ม Working Slump จาก           No Slump ไปเป็น Low Slump ไปจนถึง Flow Slump Concretes ดังนั้นโดยทั่วไป น้ำจะมีมากไปทำให้ Void น้ำ ก็ให้เกิดเนื้อ Concrete ที่ไม่แน่นเท่าที่ควรจึงต้องใช้สารลดน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้ลดลง     โดยที่ยังคงมี Working Slump เท่าที่ต้องการ