รายการ
ประเภท
รายละเอียด
ASTM
ปริมาณการใช้งาน
บรรจุ/ลัง
ราคา/ลัง
ดาวน์โหลด
PORTLAND #01STRENGTH
สารลดน้ำเพิ่มกำลังการไหล
ไม่หน่วงหรือเร่งเพิ่มกำลังอัดคอนกรีต
C494
20บาท/ซอง/ปูน1ถุง50กก
400ซอง/ลัง
9,000.-
 
PORTLAND #02DURA-FLEX
โพลิเมอร์เพิ่มกำลังบิดยืดหยุนและคงทน
เปลี่ยนคอนกรีตแข็งเป็นคอนกรีตเหนียว
C1438
20บาท/ซอง/ปูน1ถุง50กก
400ซอง/ลัง
9,000.-
 
PORTLAND #03PROTECT
โพลิเมอร์กันน้ำ กันสภาวะอากาศ
กันน้ำ กันกัดกร่อน ปกป้องทุกสภาวะแวดล้อม
C1438
20บาท/ซอง/ปูน1ถุง50กก
400ซอง/ลัง
9,000.-
 
PORTLAND #04PLASTICIZE
ก่อฉาบเหนียว-นิ่ม-ลื่น
เพิ่มการเกาะติด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
C1384
20บาท/ซอง/ปูน1ถุง50กก
400ซอง/ลัง
9,000.-
 
PORTLAND #05RAPID
สารเร่งการแข็งตัวเร็วขึ้นเท่าตัว
เร่งการทำงานการผลิตหรือการซ่อมเร่ง 2 ชั่วโมง
C1600 GRH
20บาท/ซอง/ปูน1ถุง50กก
400ซอง/ลัง
9,000.-
 
PORTLAND #06PROLONG
สารหน่วงการแข็งตัว ช้าลงเท่าตัว
หน่วงเพื่อลำเลียงหรือหล่อมวลหนา หน่วง 2 ชั่วโมง
C494
20บาท/ซอง/ปูน1ถุง50กก
400ซอง/ลัง
9,000.-
 
PORTLAND #07LAMINATE
ไล้ผิวบางแต่งหน้าเนียน
เคลือบเนียนบางผิว ซ่อมแซมผิวจับเซี้ยม
C1438
20บาท/ซอง/ปูน1ถุง50กก
400ซอง/ลัง
9,000.-
 
PORTLAND #08ADHESIVE
หัวเชื้อกาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง
ติดกระเบื้องหินอ่อนสุขภัณฑ์ ทนนาน
ANSI118.10
20บาท/ซอง/ปูน1ถุง50กก
400ซอง/ลัง
9,000.-
 
PORTLAND #09GROUT
หัวเชื้ออุดยาแนวกระเบื้องหินอ่อนสุขภัณฑ์
ยาแนวกระเบื้อง เรียบ เนียน กันคราบสกปรก กันน้ำยาล้าง
ANSI118.40
20บาท/ซอง/ปูน1ถุง50กก
400ซอง/ลัง
9,000.-
 
PORTLAND #10INSULATE
สารฉนวนมวลเบาเพื่อกันร้อน กันเสียง
บ้านอยู่สบาย เย็น เงียบ ด้านโลกร้อน ประหยัดพลังานไฟฟ้า
C869
20บาท/ซอง/ปูน1ถุง50กก
400ซอง/ลัง
9,000.-
 
PORTLAND PLAST
หัวเชื้อก่อฉาบรุ่นมาตรฐานทั่วไปราคาประหยัด
ลดต้นทุน เหนืยวเกาะติด ผิดเนียน นิ่ม ลื่น ไม่ต้องบ่ม ไม่แตกลายงา
C494
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
4,000.-
PORTLAND BOND
หัวเชื้อก่อฉาบผนังลื่นมวลเบา ผนังหล่อเกาะติดแน่น
ป้องกันการย่น ปริแตกร้าว สามารถฉาบบางๆ เหนือศรีษะ/ใต้คานได้
C1384
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
6,000.-
 
PORTLAND DECOR
ปูนโพลิเมอร์ตบแต่งสำเร็จรูป
ปูนสำเร็จไล้ผิวบาง เคลือบผิวหน้าให้ใหม่อยู่เสมอทั้งภายในและภายนอก
C1328
ตามการใช้งาน
20กก./ลัง
1,000.-
 
PORTLAND WALL
ลดต้นทุนก่ออิฐ ฉาบปูน เคลือบผิว
หัวเชื้อกาวก่ออิฐ ฉาบบาง เคลือบผิวในขั้นตอนเดียว
C1438
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
9,000.-
 
PORTLAND NOVELTY
หัวเชื้อก่อฉาบโพลิเมอร์ เพื่อคงทนสวยงามตลอดไป
โพลิเมอร์ป้องกันน้ำ กันสารเคมีกัดกร่อน กันรังสี UVและกันเชื้อรา
C395
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
 12,000.-
 
PORTLAND STUCCO
หัวเชื้อปูน-ทรายสลัดดอกปั้นแต่งพิมพ์ลายขึ้นรูป
โพลิเมอร์เพิ่มความเนียน เหนียวนิ่ม นุ่มลื่น เงาเกาะติดคล้ายดินน้ำมัน
C1328
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
9,000.-
 
PORTLAND MEMBRANE
โพลิเมอร์ Skim Coat ไล้ผิวบางซ่อมคราบจับฉาก
ประหยัดเพียงเทลงในน้ำที่ผสมปูน เช่น ปูนเสือเขียวแล้วไล้แต่งบาง
C1315
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
12,000.-
 
PORTLAND PROOF
โพลิเมอร์ก่อ ฉาบ กันน้ำ กันกัดกร่อน
ปกป้องผนังซีเมนต์บล็อค อิฐ และอิฐมวลเบา
C1384
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
9,000.-
 
PORTLAND LEVEL
หัวเชื้อพื้นปูน-ทรายปรับระดับอัดแน่นเองไร้รอยต่อ
เทพื้นเคลือบเงาดุจกระจกโยไม่ต้องปูกระเบื้องหรือปูวัสดุอื่นอีก
C937
ห่อ500กรัม/ปูน1ถุง50กก.
40ห่อ/ลัง
8,000.-
 
PORTLAND TERRAZE
หัวเชื้อโพลิเมอร์พื้นหินขัดชักเงา เพิ่มความยืดหยุ่น
โพลิเมอร์เพิ่มยืดหยุ่น คงทนต่อแสง UV ทนน้ำทนร้อนทนกัดกร่อน
C1329
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
9,000.-
 
PORTLAND FLOOR
หัวเชื้อคอนกรีต Self-Leveling, Seamless Floor
จุลโครงสร้าง Composite แข็งแรงไหลปรับระดับไร้ตะเข็บรอยต่อ
C937
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
12,000.-
 
PORTLAND SUPER Type AtoG
สารเคมีผสมเพิ่มประเภท A ถึง G
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละประเภท
C494
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
4,000.-
 
PORTLAND SUPER Type S 
 Self Compact High-Range Water Reducer 
ASTM C494 Type S Self Compacting Concrete Admixture
C494
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
 6,000.-
 
PORTLAND ULTRA
หัวเชื้อ Ultra-Rapid Harden Hydraulic Cement
เปลี่ยนปูนปอร์ตแลนด์ให้เป็น ASTM C1600 ปูนแข็งตัวเร็วยวดยิ่ง
C1600
ห่อ500กรัม/ปูน1ถุง50กก. 
40ห่อ/ลัง
8,000.-
PORTLAND SHOT 1-9
หัวเชื้ออัดยิงเป่าพ่นซีเมนต์มอร์ตาร์และคอนกรีต
หัวเชื้อผสมปูนเป่ายิงพ่น มีครบ ASTM C1141 ทุก Grade 1ถึง9
C1141 
ขึ้นกับส่วนผสมที่กำหนด
20กก./ลัง
8,000.-
 PORTLAND POLYMER
โพลิเมอร์กันน้ำ สภาวะอากาศ เคมี จุลินทรีและ UV
ใช้กับระบบน้ำดีน้ำเสียน้ำทะเลและกัน Corrosion ใน Reinforce Steel
C1438
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
 200ซอง/ลัง
 15,000.-
 
PORTLAND HI-FLEX
โพลิเมอร์เพิ่ม Flexural Strength, Bending Moment
ใช้รับ Load ที่มี Span กว้างขึ้น Cantilever ยาวขึ้นทนแผ่นดินไหวดีขึ้น
C1438
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
9,000.-
PORTLAND RETAIN
หัวเชื้อเพิ่มประสิทธิภาพ เปลี่ยนโพรงน้ำเป็นโพรงวุ้น
เพิ่ม elasticity ป้องกัน breed, segregate, shrinkage cracks, self-cure
C1438
ซอง100กรัม/ปูน1ลบ.ม.
200ซอง/ลัง
12,000.-
PORTLAND PUMP
โพลิเมอร์เพิ่มประสิทธิภาพการเป่าพ่นคอนกรีต
ลดกำลังส่งของ Pump เป่าคอนกรีตเป่ายากโดยไม่อุดตันในท่อส่ง
C1017
ผสมน้ำ100กรัม/ปูน1ลบ.ม.
20กก./ลัง
9,000.-
PORTLAND CRY-O-CEM
หัวเชื้อปูนเยือกแข็งสำหรับห้องเย็นหรือขั้วโลก
ป้องกันอุณหภูมิติดลบที่น้ำแข็งจะขยายตัวเพิ่มขึ้นทำให้คอนกรีตแตก
C671
ห่อ500กรัม/ปูน1ถุง50กก.
40ห่อ/ลัง
16,000.-
PORTLAND ACC
เร่งการแข็งตัวเร็วยวดยิ่ง
เปลี่ยนปูนปอร์ตแลนด์ ASTM C150 เป็น C1600
C1600
ห่อ500กรัม/ปูน1ถุง50กก.
40ห่อ/ลัง
4,000.-
PORTLAND RETARD
Mass Concrete Retarder
คอนกรีตหนาเช่นเขื่อน งานที่ต้องการการหน่วงเช่น ขุดเจาะน้ำมันในหลุมลึก
C494/B
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
20กก./ลัง
5,000.-
PORTLAND FOAM
หัวเชื้อเป่าอัดโฟมอากาศสำหรับโรงงานอิฐมวลเบา
แข็งตัวเร็วกว่าครึ่งใช้แบบลดครึ่ง ลดเวลาบ่ม เพิ่มกำลังผลิตสูงขึ้น 2 เท่า
C869
ละลายน้ำ (รวม) 40-50 เท่า
20กก./ลัง
6,000.-
PORTLAND TILE GLUE
หัวเชื้อกาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง Ceramic หินสุขภัณฑ์
ประหยัดโดยผสมปูนมอร์ตาร์กับหัวเชื้อกรู 1 ซอง/ปูน1ถุง50กก.
ANSI118.15
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
8,000.-
PORTLAND TILE GROUT
หัวเชื้อซีเมนต์ยาแนวร่องไม่หดตัวระหว่างคอนกรีต/คอนกรีต
ถ้าใส่ 2 เท่าใช้ยาฐานแท่นเครื่องจักรรับแรงสั่นสะเทือนเครื่องได้ด้วย
ANSI118.70
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
8,000.-
PORTLAND SUPREME GLUE
การวิศวกรรมเชื่อมคอนกรีต หิน แกรนิต
Bond & Shear Strength พลังสูงสุด
C1059
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
12,000.-
PORTLAND JOINT GROUT
หัวเชื้อซีเมนต์ยาแนวร่องกระเบื้อง Ceramic หินสุขภัณฑ์
ประหยัดโดยผสมปูนมอร์ตาร์กับหัวเชื้อเกาท์ 1 ซอง/ปูน 1 ถุง 50 กก.
C937
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
9,000.-
PORTLAND MACHINE GROUT
หัวเชื้อคอนกรีตเทแท่นเครื่อง
รับแรงสั่นสะเทือนฐานเครื่องจักร
C937
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
12,000.-
 
PORTLAND STICK
น้ำยาประสานพื้นคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่
สร้างรากยืดคอนกรีตเก่าเชื่อมเกาะคอนกรีตใหม่แน่นแม้บนผิวขัดมัน
C1059
ทารอยต่อเทคอนกรีตทับ
4×5 ลิตร/ลัง
6,000.-
PORTLAND COAT
น้ำยาเคลือบผิวแข็งทนขูดขีด กันน้ำ กันน้ำมัน กันฝุ่น
เคลือบพื้นโรงงานอาคารลานจอดรถ ทนไฟ ทนปิโตเลียม ทนสารอินทรี
C1315
พ่นบางเคลือบผิวคอนกรีต
4×5 ลิตร/ลัง
4,000.-
PORTLAND GLAZE
ผงโพลิเมอร์ละลายน้ำเคลือบพื้นแข็ง
กันขูดขีด กันน้ำ กันเคมีกัดกร่อน กันเชื้อรา กันแดดและUV
C1438
ตามการใช้งาน
20กก./ลัง
12,000.-
PORTLAND CURE
น้ำยาบ่มผิวเพื่อคอนกรีตมีการอมน้ำที่สมบูรณ์
มีทั้งชนิดโปร่งแสงไม่มีรอยคราบและทึบแสง เพื่อยืนยันการบ่มแล้ว
C309
พ่นบางเคลือบผิวคอนกรีต
4×5 ลิตร/ลัง
3,000.-
PORTLAND SOIL-FIX
น้ำยาประสานพื้นดินบดอัดกับคอนกรีตเททับ
ยึดดินบดอัดกับคอนกรีตเทฐาน เพิ่มรับกำลังฐานรากอาคาร
C309
พ่นผิวบนดินบดอัดก่อนเททับ
ถัง 20 ลิตร
1,000.-
PORTLAND FIBER
Cellulose Fiber ทนแรงดึงสูงใช้แทนเหล็กเส้น
ประมาณ 900Mpa ทนแรงดึง 3D โดยใส่เพียง 0.2% โดยน้ำหนักของปูน
 -
ผสมแห้งกับหินปูนทราย
5กก./ลัง
2,000.-
PORTLAND PANAL
หัวเชื้อทำผนังอัจฉริยะ Poly Styrene โฟม-คอนกรีต
อัดลาย เคลือบวอลเปเปอร์ หรือฝังท่อ Condult
 
ซอง100กรัม/ปูน1ถุง50กก.
200ซอง/ลัง
12,000.-
PORTLAND BLOCK
สารเพิ่มความแข็งแรงในการจับตัวของดินลูกรัง
บล็อกดินลูกรังขึ้นรูป ติดตั้งร่วมกับ PORTLAND WALL 
 -
-
20กก./ลัง
5,000.-
 
PORTLAND MIX
เคมีสั่งตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของผู้ซื้อ
ผู้ซื้อกำหนด Specific Specification Standard และจำนวนที่ต้องการ
-
-
-
 
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

209288
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
91
308
399
206597
10546
1531
209288

Your IP: 3.87.147.184
2019-05-27 07:35